Dự Án ICO

Kimex ICO Review : Kimex là một dạng song song phi tập trung được điều khiển bởi một giai đoạn blockchain.

Khi liên tục tìm kiếm các hoạt động hấp dẫn, đóng góp nhiều hơn cho xã hội và từ bỏ chúng tôi với một số lợi thế, tôi đặc biệt…
Continue Reading
Dự Án ICO

MERITT ICO Review- Các giao thức mở để tạo lập và bảo trì độc lập các hợp đồng tài chính ngang hàng cho Blockchain

Chúc mừng cho toàn thể cộng đồng, tôi đam mê tiền crypto và người theo dõi các dự án tốt. Trong ấn phẩm mới này, tôi xin giới thiệu với các…
Continue Reading