Author Archives: phucleo

GOLDENUGGET – Nền tảng tiền điện tử đầu tiên để mua hoặc bán đấu giá vàng khai thác của Hà Lan

Giới thiệu về dự án Sự phát triển của Blockchain, tiền điện tử và cuộc cách mạng của tất cả các thiết bị di động đã tạo ra những cơ…
Continue Reading

CryptoMarketAds – Thị trường quảng cáo và tiếp thị tiền điện tử dân chủ và phi tập trung

Giới thiệu về dự án Crypto Market Ads (CMA)  Crypto Market Ads là thị trường mới giải quyết tất cả các vấn đề tiếp thị và quảng cáo tiền điện tử bằng…
Continue Reading