Hetachain là gì?

Gambar terkait

Công nghệ Blockchain với khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch ngang hàng mà không cần trung gian bên thứ ba có thể phá vỡ nhiều hệ thống và ứng dụng tập trung hiện có, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng và tài chính. Kết hợp với sức mạnh của hợp đồng thông minh, công nghệ blockchain có tiềm năng thay đổi động lực của các nền kinh tế trên thế giới. Một hệ sinh thái phi tập trung thực sự sẽ mất quyền kiểm soát từ một vài thực thể tự phục vụ và khôi phục nó trở lại với công chúng.

Công nghệ Blockchain thực sự là một sự đổi mới sáng tạo trong cách dữ liệu được tạo ra, chia sẻ và chỉnh sửa. Nhưng mặc dù vậy, công nghệ blockchain hiện đang phải đối mặt với một vấn đề quan trọng về hiệu suất của nó. Vì lý do này, Hetachain đề xuất để tạo ra kiến trúc mạng Blockchain mới nhất sẽ được sử dụng rất dễ dàng, linh hoạt hơn cho người dùng và nhà phát triển sử dụng nền tảng blockchain có hiệu suất rất cao

Giao thức Heta

Để giao tiếp giữa các chuỗi riêng tư và chuỗi chính của hệ thống Heta, chúng tôi cung cấp giao thức Bride, có thể giúp các mạng riêng gửi dữ liệu của họ đến chuỗi chính để xác minh. Trong thực tế, mỗi mạng riêng phải trả một khoản phí sử dụng (thông qua tiền xu của Het) khi được sử dụng. Chuỗi tư nhân sẽ thanh toán tiền xu HETA để hoàn thành giao dịch. Bảng này có thể tùy chỉnh, tùy thuộc vào cách sử dụng.

Heta Coin.

Chúng tôi giới thiệu HETA, tiền điện tử nội bộ để sử dụng bên trong MainChain. HETA được sử dụng bởi Doanh nghiệp / người dùng (người sử dụng dịch vụ Blockchain Heta) để thanh toán cho “phí sử dụng”. Chúng tôi cung cấp những cách này để sử dụng HetaCoin.
• Khi người dùng tạo một giao dịch để đổi tiền xu hoặc điểm đánh dấu được thực hiện bởi Heta, anh ta phải trả một số tiền định trước của HetaCoin. Đây cũng được gọi là Phí giao dịch. Khoản phí bắt buộc này buộc HetaCoin phải thêm giá trị thực vào hệ thống. Nó cũng ngăn cản các thương nhân tràn ngập mạng với các giao dịch vi mô không giới hạn.
• Khi người dùng tham gia vào quá trình đồng thuận / xác nhận của PrivateChain hoặc MainChain, anh ta phải được thưởng một số tiền nhất định của HETA. Điều này còn được gọi là “Chấp thuận thù lao”. Hệ số thù lao cho sự đồng thuận nên phụ thuộc vào nỗ lực của người tham gia trong quá trình này.

Thuật toán mã hóa

Mỗi tài khoản được xác định bởi một cặp khóa, một khóa riêng và một khóa công khai. Các tài khoản được lập chỉ mục theo địa chỉ của chúng, được lấy từ khóa công khai, lấy 20 byte cuối cùng. Do đó, các địa chỉ tài khoản và chữ ký số được lấy trực tiếp từ các khóa riêng, nhưng các khóa riêng không được sử dụng trực tiếp trong giao thức nền tảng theo bất kỳ cách nào.
Mật mã khóa công khai (cái gọi là “mật mã không đối xứng”) là một phần quan trọng của an ninh thông tin hiện đại. Nó sử dụng các khóa duy nhất để bảo vệ thông tin. Các khóa này dựa trên các hàm toán học có một thuộc tính đặc biệt: chúng rất dễ tính toán, nhưng rất khó để tính toán nghịch đảo của chúng. Dựa trên các chức năng này, mật mã cho phép bạn tạo ra các bí mật số và chữ ký số không thể thay thế được, được cố định bởi các định luật toán học.

Token: HETA
Gía PreICO: 1 HETA = 0.01336 USD
Giá ICO: 1 HETA = 0.0167 USD
Nền tảng: Ethereum
Chấp nhận thanh toán: ETH, BTC, USDT
Soft cap 100000000 USD
Hard cap 520000000 USD
Quốc gia: Cayman Islands
Whitelist/KYC: KYC & Whitelist

Tìm hiểu thêm thông tin về dự án:

WEBSITE: https://heta.org/
WHITEPAPER: https://heta.org/docs/HetaChain_whitepaper_en-ver-1.0.pdf
FACEBOOK: https://www.facebook.com/hetachainofficial
TWITTER: https://twitter.com/Heta_org
TELEGRAM: https://t.me/Hetachain_Community

Author. Thuhuyen24091995
My Bitcointalk profile link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2094911
My Ethereum wallet: 0xC9B0B1d04Ed358867e303DD3c07e289DE0359079