XTRADE là một dự án nhằm mục đích khởi chạy API dựa trên FIX độ trễ thấp phổ quát kết nối nhiều trao đổi mã hóa với nhau. Đây là đánh…
Continue Reading